İSTEĞE BAĞLI YAZ STAJI BAŞVURUSU YAPACAK OLAN İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

02 May

İsteğe bağlı yaz stajı başvuru sürecinde gerekli evraklar arasında yer alan “Staj Kabul Sözleşme Formu” başlıklı belge, 3 nüsha olarak çıktı alınıp öğrenci ve iş yeri yetkilisi tarafından ilgili yerler imzalandıktan (Kaşe/mühür) ve her nüshanın her sayfası öğrenci ve iş yeri yetkilisi tarafından paraflandıktan sonra, söz konusu belge ilgili bölümün staj sorumlusu öğretim elemanına bırakılacaktır. İlgili bölümün staj sorumlusu öğretim elemanı, “Staj Kabul Sözleşme Formu” başlıklı belgede yer alan diğer imzaları (Bölüm başkanı imzası, bölüm staj komisyonu başkanı imzası ve fakülte staj koordinatörü imzası) tamamlayacaktır. Öğrenci, belgeyi (üç nüsha olarak çıktı alınıp öğrenci ve iş yeri yetkilisi tarafından imzalanan ve her sayfası paraflanan) bölüm staj sorumlusu öğretim elemanına bıraktıktan bir hafta sonra, bütün imzalar tamamlanmış olarak geri alacaktır. Bu aşamadan sonra öğrenci; isteğe bağlı yaz stajı başvurusu için gerekli diğer belgelerle birlikte (Başvuru dilekçesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, staj kabul sözleşme formu, öğrenci taahhütnamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi) İşletme Fakültesi Dekanlık Özel Kalemi Recep TÜZER’e başvuru yapmalıdır.

BÖLÜMLERDE STAJ SORUMLUSU ÖĞRETİM ELEMANLARI;

İşletme Bölümü: Arş. Gör. İsmail DURAK

Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik Bölümü: Arş. Gör. Abdulaziz SEZER

Uluslararası Ticaret Bölümü: Arş. Gör. Serhat ATA

Uluslararası İlişkiler Bölümü: Arş. Gör. Talha FIRAT