Komisyonlar

KOMİSYONLAR

Eğitim Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Murat ARSLAN

Üye

Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN

Üye

Bilg. İşlt. Güler YILDIRIM

Bologna Komisyonu

Fakülte Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY

İşletme Bölümü

Arş. Gör. Osman KARTAL

Sağlık Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Fuat YALMAN

Uluslararası Ticaret Bölümü

Arş. Gör.Talha FIRAT

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü

Arş. Gör. Abdulaziz SEZER

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Arş. Gör. Oğuz DEMİREL

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör. Serhat ATA

Fakülte Öğrenci İşleri Birimi

Bilg. İşlt. Mustafa BOLUK

Kalite Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER

Üye

Arş. Gör. Oğuz DEMİREL

Üye

Şef Özlem YILMAZ


Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTERMİYECİ

Üye

Arş. Gör. Seydi Ahmet ÖZKAYA

Üye

Arş. Gör. Gülizar ÖZÇELİK

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYAT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARAŞ

Üye

Arş. Gör. Ali GÜVEN

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜR

Üye

Arş. Gör. Mustafa POLAT

Üye

Arş. Gör. Esengül ÖZDEMİR ALTINIŞIK

Spor Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KARA

Üye

Arş. Gör. Abdulaziz SEZER

Üye

Arş. Gör. Talha FIRAT

Mezuniyet Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Emel İŞTAR IŞIKLI

Üye

Arş. Gör. Osman KARTAL

Üye

Memur Reyhan AKGÜN

Kariyer Danışmanlığı Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YANARTAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Remzi BAŞAR

Üye

Arş. Gör. Sinan KIZILTOPRAK

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖCEL

Üye

Öğr. Gör. Fatih İLKBAHAR

Üye

Arş. Gör. Bilgin ZENGİN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

BÖLÜMÜ

GÖREVİ

ADI SOYADI

İŞLETME

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖCEL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Murat ARSLAN

ULUSLARARASI TİCARET

Başkan

Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emel FAİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İstemi ÇÖMLEKÇİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

Başkan

Doç. Dr. Enver BOZDEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emel İŞTAR IŞIKLI

Üye

Arş. Gör. Fuat YALMAN

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Başkan

Prof. Dr. Alper ERTÜRK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Remzi BAŞAR

SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK

Başkan

Doç. Dr. Cahit AYDEMİR

Üye

Doç. Dr. Öznur BOZKURT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER