Staj

Üniversitemiz Senatosunun 26.05.2016 tarih ve 2016/70 sayılı kararı ile Fakültemizin "İsteğe Bağlı Staj Yönergesi" aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

İŞLETME FAKÜLTESİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ

 

Stajla İlgili Belgeler (İndirmek için tıklayınız):

Dilekçe

Staj Kabul Belgesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Staj Takvimi