Staj

Üniversitemiz Senatosunun 26.05.2016 tarih ve 2016/70 sayılı kararı ile Fakültemizin "İsteğe Bağlı Staj Yönergesi" aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

İŞLETME FAKÜLTESİ İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNERGESİ

 

Stajla İlgili Belgeler (İndirmek için tıklayınız):

Staj Süreci Adımlar

Dilekçe

Staj Kabul Belgesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Staj Takvimi

Staj Raporu Yazım Klavuzu

Kurum Staj Amiri Degerlendirme Formu


Not: Staj Dosyaları 3-7 Ekim 2016 tarihleri arasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Bilgi:

Staj sonunda sizden okul tarafından 2 belge istenmektedir. Birincisi yaptığınız stajla ilgili yazacağınız “Staj Raporu”dur. Bu raporun nasıl yazılacağı, fakültemiz internet sayfasında yayımlanan kılavuzda ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır. Raporunuzun değerlendirilmesinde, kılavuza uygunluğu göz önünde bulundurulacaktır. Staj sonunda okul tarafından sizden istenen ikinci belge ise “Kurum Staj Amiri Değerlendirme Raporu” dur. Fakültemiz internet sayfasından edinebileceğiniz bu raporu staj amirinize doldurtup kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde Staj Raporunuzla birlikte 3-7 Ekim 2016 tarihleri arasında fakültemiz öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir.