Yönetim

                                               


      Prof. Dr. İzzet KILINÇ

      Dekan V.

      e-posta: izzetkilinc@duzce.edu.tr


                                                                                                

     Dr. Öğr. Üyesi İstemi ÇÖMLEKÇİ                                                                               

      Dekan Yardımcısı 

      e-posta: istemicomlekci@duzce.edu.tr


                         

   MUAMMER TAYLAN

      Fakülte Sekreteri

      e-posta: muammertaylan@duzce.edu.tr